Добра инвестиция ли са недвижимите имоти?

За много хора закупуването на недвижими имоти е единственият вариант, който разглеждат като възможна инвестиция на средствата си, защото са израснали с идеята някой ден да притежават дом.

Когато на покупката на имот обаче, гледате с инвестиционна цел, трябва да я сравнявате и с други инвестиционни алтернативи. Основните въпроси, които си задават повечето малки инвеститори преди да вземат решение да инвестират в недвижими имоти са кога е най-подходящият момент спрямо състоянието на пазара, какви са рисковете при този вид инвестиция и какви са предимствата и недостатъците спрямо инвестицията.  Традиционно цените на жилищата показват сериозна корелация с БВП, т.е. основният фактор за повишаване на цените им е повишаването на БВП и растежът на доходите на населението. Данните в световен мащаб показват, че ръстът в цените на наемите значително превишава ръста на инфлацията. Това води до доста добра доходност от инвестицията в недвижими имоти, която всеки инвеститор постига в последните 30 години.  В най-масовия случай инвестицията в недвижим имот се случва чрез ипотечен кредит. Когато теглим ипотечен кредит е добре да се придържаме към правилото, че вноската по изплащането му не трябва да надвишава 30% от генерирания доход. Обикновено при покупка на недвижим имот се изискват межу 10 – 30% първоначална инвестиция със собствени средства. Както при всяка друга инвестиция, винаги трябва да се отчита и ролята на диверсификацията при решението да инвестираме в недвижими имоти. Трябва да вземем под внимание и дали имаме достатъчно време за управление на недвижимия имот. Когато става дума за инвестиция, от която да получавате допълнителна доходност, времето за поддръжка на имота и комуникация с наематели например не трябва да се подценява.