Консултантски услуги свързани със сферата на недвижимите имоти

Promark Home Advisor може да извърши за вас консултански услуги за:

– оценка на недвижимо имущество

– проверка на документация свързана с недвижимо имущество

– съдействие при подаване на декларации и издаване на документи свързани със сделки с недвижими имоти

– съдействие и консултиране при издаване на ПУП, Разрешителни за строеж и др.

– ремонти дейности

– почистване и подготовка на имоти за продажба или отдаване под наем

За да получите оферта се свържете с нас!